Struktural

STRUKTUR PERWIRA DEWAN SENATUS SINAR BUNDA KARMEL MALANG

Masa Jabatan 2019 – 2022

 

Pemimpin Rohani     : RD Emmanuel Wahyu Widodo

Ketua                         :  Lisa Lidyawati S

Wakil Ketua               : Hotmaida Sidauruk

Sekretaris I                : Wiwik Murniwati

Sekretaris II               : Anna Theodora Anggriani

Bendahara I               : Moerhajati Salim

Bendahara II              : Yuni Winangsih